img 4

Vaša pomoc pri
získavaní grantov

O spoločnosti

Poradenské služby zamerané na realizáciu rozvojových aktivít spoločností financovaných zo štrukturálnych fondov a získavanie grantov poskytujeme už od roku 2013. Venujeme sa najmä výskumným a inovačným projektom, projektom na zníženie energetickej náročnosti či zvýšenie výkonnosti spoločnosti.

S klientmi sme spolupracovali na projektoch týkajúcich sa nákupu strojov, vzdelávania, priemyslu, medicíny, výskumu a vývoja.

Poradenstvo
a analýza

Poradenstvo
a analýza

Poradenstvo nepovažujeme za jednorazovú záležitosť. Jeho súčasťou sú pravidelné stretnutia, analýzy a rozhovory o tom, aké granty sú pre vás práve vhodné a môžete o ne požiadať.

Príprava
projektov

Príprava
projektov

Zabezpečíme prípravu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, dotačných zdrojov a projektov zameraných na podporu výskumu, vývoja a inovácií.

Doplnkové
služby

Doplnkové
služby

Doplnkové analytické a administratívne služby:

  • administratívne služby
  • tvorba strategických dokumentov
  • podpora sociálneho podnikania

Riadenie
projektov

Riadenie
projektov

Vždy vám povieme, čo je potrebné spraviť v danom čase a podľa dohody dokumenty aj pripravíme. A to od úplne prvého papiera až po ukončenie projektu.

Prečo my?

Sledujeme všetky termíny

Vy nemusíte.

Dodržíme svoje slovo

Spoľahnite sa.

Máme skúsený pohľad

Vložíme ho do žiadosti.

Robíme projekty na mieru

Podľa potrieb firmy.

Staráme sa o klientov

Dlhodobo.

Vieme, čo je slušnosť

A s etikou si tykáme.

ceit
pasell
staton
jsl kovo
rajec
aicrowd
cassovet
anima
biomedical
mechanical
network
mh asist
hanes
img 5

Zaujímajú vás
dotácie alebo granty?

Napíšte nám

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.