Registrovaný sociálny podnik

Spoločnosť Projman s.r.o. získala štatút registrovaný sociálny podnik na základe rozhodnutia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Prečo to robíme?

Cieľom nášho podnikania nie je maximalizácia zisku, ktorý sa môže ďalej rozdeliť medzi individuálnych vlastníkov, ale cieľom je poskytovanie spoločensky prospešných služieb. Poskytnutie možnosti sebarealizácie znevýhodneným zamestnancom umožňuje kombináciu medzi vykonávaním povolania a možnosťou zapojenia sa do "života".

Verejné obstarávanie na motorové vozidlo

Výzva na predkladanie ponúk_motorové vozidlo.pdf

Záznam z prieskumu trhu_motorové vozidlo.pdf

Objednávka.pdf

Výročné správy

Výročná správa RSP za rok 2021

ceit
pasell
staton
jsl kovo
rajec
aicrowd
cassovet
anima
biomedical
mechanical
network
mh asist
hanes
img 5

Zaujímajú vás
dotácie alebo granty?

Napíšte nám

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.