Služby

Naše služby na seba logicky nadväzujú, spoluprácu však môžeme začať v ktoromkoľvek bode.

Poradenstvo
a analýza

Poradenstvo nepovažujeme za jednorazovú záležitosť. Jeho súčasťou sú pravidelné stretnutia, analýzy a rozhovory o tom, aké granty sú pre vás práve vhodné a môžete o ne požiadať.

Príprava
projektov

Zabezpečíme prípravu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, dotačných zdrojov a projektov zameraných na podporu výskumu, vývoja a inovácií.

Doplnkové
služby

Doplnkové analytické a administratívne služby:

  • administratívne služby
  • tvorba strategických dokumentov
  • podpora sociálneho podnikania

Riadenie
projektov

Vždy vám povieme, čo je potrebné spraviť v danom čase a podľa dohody dokumenty aj pripravíme. A to od úplne prvého papiera až po ukončenie projektu.

ceit
pasell
staton
jsl kovo
rajec
aicrowd
cassovet
anima
biomedical
mechanical
network
mh asist
hanes
img 5

Zaujímajú vás
dotácie alebo granty?

Napíšte nám

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.